Đầu tư Bất động sản tại Úc thông qua hình thức Quỹ đầu tư

𝑄𝑢𝑦̃ Đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝐵𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 ℎ𝑖𝑒̂̉𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑄𝑢𝑦̃ 𝑛𝑎̆̀𝑚 𝑡𝑟𝑜𝑛𝑔 𝑑𝑎𝑛ℎ 𝑠𝑎́𝑐ℎ 𝑐𝑢̉𝑎 𝐶𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑦 𝑄𝑢𝑎̉𝑛 𝑙𝑦́ 𝑄𝑢𝑦̃, 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑠𝑜̂́ 𝑣𝑜̂́𝑛 𝑑𝑢̀𝑛𝑔 đ𝑒̂̉ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̀𝑜 ℎ𝑎̣𝑛𝑔 𝑚𝑢̣𝑐 𝐵𝑎̂́𝑡 đ𝑜̣̂𝑛𝑔 𝑠𝑎̉𝑛. Như vậy, so với việc đầu tư trực tiếp vào bất động sản, đầu tư vào Quỹ này sẽ có ưu điểm hơn ở chỗ Quỹ có đội ngũ quản lí chuyên nghiệp, cấu trúc cho phép có thể huy động đủ vốn để đầu tư vào các dự án  có qui mô lớn, cũng như đầu tư đa dạng vào nhiều loại hình sản phẩm, nhiều vị trí khác nhau giúp giảm thiểu rủi ro. Nhà đầu tư nhỏ lẻ dù có số vốn không lớn vẫn có thể tham gia gián tiếp vào thị trường bất động sản.

Quỹ đầu tư là khái niệm không còn xa lạ trên thị trường tài chính. Đây được hiểu là cách đầu tư tiền cùng với các nhà đầu tư khác, để hưởng lợi từ những lợi thế vốn có khi làm việc như một phần của một nhóm. Như vậy, đối với những nhà đầu tư mới tham gia chưa có đầy đủ kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cũng như chưa có kinh nghiệm đầu tư thực chiến thì việc lựa chọn đầu tư thông qua các quỹ đầu tư – với sự trợ giúp và tư vấn từ các chuyên gia, sẽ là biện pháp hữu hiệu giúp các nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và mang lại những nguồn lợi tốt nhất trong phạm vi có thể.

Dưới đây sẽ là một số lý do để các nhà đầu tư tương lai có thể cân nhắc việc đầu tư thông qua quỹ:

Tiết kiệm thời gian và công sức

Đầu tư vào quỹ là cách tiết kiệm thời gian và công sức nghiên cứu so với tự đầu tư trực tiếp vào thị trường tài chính. Khi đầu tư vào quỹ, nhà đầu tư đã gần như bắt đồng tiền “tự động làm việc” vì đã có các chuyên gia của quỹ đảm nhận công tác chọn lựa loại hình đầu tư, phân tích nhận định thị trường. Do đó nhà đầu tư có thể hoàn toàn yên tâm thực hiện các công việc khác của mình.

𝐓ài sản đầu tư được quản lý chuyển nghiệp.

Quỹ được quản lý bởi đội ngũ chuyên gia và được ngân hàng giám sát cùng các cơ quan thẩm quyền khác. Hoặc nói một cách khác, công ty Quản lý quỹ là đơn vị quản lý các quỹ đầu tư, hay các quỹ đầu tư chính là các sản phẩm – dịch vụ mà công ty Quản lý quỹ cung cấp cho khách hàng. Và những người trực tiếp đứng ra quản lý quỹ là những chuyên gia đầu tư với nhiều kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng và kinh nghiệm đầu tư. Điều này giúp hạn chế các rủi ro thường gặp của những cá nhân thiếu kinh nghiệm khi đầu tư trực tiếp. Do vậy đây chính là lựa chọn hiệu quả nhất đối với các nhà đầu tư không chuyên.

𝐌inh bạch tài chính

So với các loại hình tổ chức tài chính khác, quỹ đầu tư chịu sự giám sát chặt chẽ hơn bởi nhiều quy định nhằm đảm bảo quỹ không vi phạm đến lợi ích của các nhà đầu tư.

Vì vậy, có thể nói việc Đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑣𝑎̀𝑜 𝑞𝑢𝑦̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ ℎ𝑎̣𝑛 𝑐ℎ𝑒̂́ 𝑟𝑢̉𝑖 𝑟𝑜 ℎ𝑜̛𝑛 𝑠𝑜 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑡𝑢̛̣ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑡𝑟𝑢̛̣𝑐 𝑡𝑖𝑒̂́𝑝 𝑣𝑖̀ đ𝑎̃ 𝑐𝑜́ đ𝑜̣̂𝑖 𝑛𝑔𝑢̃ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂𝑛 𝑔𝑖𝑎 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑖́𝑐ℎ 𝑣𝑜̛́𝑖 𝑐𝑎́𝑐 𝑐𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑢̣, 𝑝ℎ𝑎̂̀𝑛 𝑚𝑒̂̀𝑚 ℎ𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑢̃𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑢̛ 𝑘ℎ𝑎̉ 𝑛𝑎̆𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑢 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑝 𝑡ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑛 𝑡𝑜̂́𝑡 ℎ𝑜̛𝑛. 𝑁𝑔𝑜𝑎̀𝑖 𝑟𝑎 𝑣𝑖𝑒̣̂𝑐 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑢̛ 𝑠𝑒̃ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑏𝑜̂̉ 𝑘ℎ𝑜𝑎 ℎ𝑜̣𝑐 đ𝑒̂̉ 𝑝ℎ𝑎̂𝑛 𝑡𝑎́𝑛 𝑟𝑢̉𝑖 𝑟𝑜 𝑣𝑎̀ đ𝑒𝑚 𝑙𝑎̣𝑖 𝑠𝑢̛̣ 𝑎𝑛 𝑡𝑜𝑎̀𝑛 𝑐ℎ𝑜 đ𝑜̂̀𝑛𝑔 𝑣𝑜̂́𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑎̂̀𝑢 𝑡ư

Các yếu tố làm nên sức hấp dẫn của Quỹ Đầu tư Bất động sản

𝐒𝐮̛̣ 𝐡𝐚̂́𝐩 𝐝𝐚̂̃𝐧 𝐯𝐞̂̀ 𝐥𝐨̛̣𝐢 𝐧𝐡𝐮𝐚̣̂𝐧 𝐯𝐚̀ 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧: Nhà đầu tư bỏ vốn vào quỹ sẽ sở hữu mức thanh khoản cao hơn, chi phí ban đầu thấp hơn so với tự mình góp vốn trực tiếp vào các dự án.

𝐔̛𝐮 đ𝐚̃𝐢 𝐯𝐞̂̀ 𝐭𝐡𝐮𝐞̂́: Hầu hết các loại thuế thu nhập đều được miễn hoặc áp dụng mức ưu đãi; lợi nhuận gần như được chia lại hết cho nhà đầu tư.

Đ𝐚̉𝐦 𝐛𝐚̉𝐨 𝐭𝐢́𝐧𝐡 𝐦𝐢𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐜𝐡: Hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của cơ quan có thẩm quyền và hệ thống các quy định pháp luật.

Đ𝐚 𝐝𝐚̣𝐧𝐠 đ𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮̛𝐨̛̣𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐚𝐦 𝐠𝐢𝐚: Bất kỳ cá nhân, tổ chức nào cũng có thể đầu tư bất động sản thông qua quỹ, dù là vốn nhỏ hay lớn, quy trình áp dụng cũng như nhau, rõ ràng trong việc phân chia tỷ lệ.

𝐆𝐢𝐚̉𝐦 𝐭𝐡𝐢𝐞̂̉𝐮 𝐫𝐮̉𝐢 𝐫𝐨 𝐜𝐡𝐨 𝐧𝐡𝐚̀ đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛: Khi dự án đầu tư hoàn thành, bắt đầu đi vào hoạt động thì nhà đầu tư sẽ nhận được tỷ lệ lợi nhuận theo cam kết. Mức rủi ro được đánh giá là thấp hơn so với các ngành khác.

Có thể nói, Quỹ đầu tư bất động sản chiếm ưu thế về mặt minh bạch so với một số mô hình khác; lợi nhuận chi trả theo đúng cam kết với nhà đầu tư. Ngoài ra, đây cũng là lựa chọn khá an toàn dành cho những nhà đầu tư vừa và nhỏ.

Trên thực tế, có rất nhiều mô hình Quỹ đầu tư đang được triển khai hoạt động và các Nhà đầu tư có thể tìm hiểu cũng như xác định được loại hình và tổ chức Quỹ uy tín, phù hợp với mục tiêu và hoàn cảnh của mình để ủy thác đầu tư. Trong nội dung bài đăng này, chúng tôi chỉ muốn tập trung vào việc giới thiệu hình thức đầu tư thông qua 𝐐𝐮𝐲̃ Đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛ 𝐁𝐚̂́𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐬𝐚̉𝐧 – là mô hình hiện phía NAM PROPERTY GROUP đang hợp tác triển khai cùng với Quỹ SEN CAPITAL.

Hiện tại, NAM PROPERTY GROUP đang là đơn vị triển khai các dự án bất động sản dưới sự ủy thác của Quỹ đầu tư BĐS SEN CAPITAL. Với kinh nghiệm và năng lực hoạt động tại thị trường BĐS Úc hơn 10 năm qua,  NAM PROPERTY GROUPtự tin cam kết về lợi nhuận cũng như thời gian xúc tiến dự án với các Nhà đầu tư tương lai. Đừng ngần ngại liên lạc với chúng tôi, nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi gì cần giải đáp về kênh đầu tư này.

Tự hào là Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực Bất động sản với hơn 10 năm kinh nghiệm tại Thị trường Úc, với sự ủy thác từ Quỹ Đầu tư SEN CAPITAL, đã, đang và sẽ triển khai các dự án BĐS với hiệu quả cao nhất và trong khoảng thời gian ngắn nhất cho các nhà đầu tư, đảm bảo các tiêu chí 𝐀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 – 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐛𝐚̣𝐜𝐡 – 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐥𝐨̛̀𝐢 𝐜𝐚o

Bình luận
1
Bạn cần hỗ trợ?